Wykrywanie podsłuchów

Rozwój technologii i łatwy dostęp do urządzeń podsłuchowych sprawia, że szpiegostwo gospodarcze rośnie w siłę.

Podsłuchy radiowe i te działające w oparciu o sieć GSM są najpopularniejszymi metodami, by bezprawnie zdobyć informację o działaniach wewnątrz firmy.

Jeżeli podejrzewasz, że:

› Twoja firma stała się obiektem czyjegoś szczególnego zainteresowania

› w siedzibie firmy może być zamontowany podsłuch

› firmowe pomysły, strategie rozwoju i tajne informacje mogą być systematycznie wykradane

› możesz stracić rozwiązania i know-how, nad którym pracujesz od lat

› zagrożona jest własność intelektualna Twojej firmy

zleć wykrywanie urządzeń podsłuchowych.

Będziesz mieć pewność, że Twoja firma jest bezpieczna; a jeśli podejrzenia się potwierdzą, dzięki szybkiej reakcji unikniesz wielu strat.

 

 

Jak wykryć podsłuch?

Ukrycie urządzeń podsłuchowych to żaden problem. Gorzej z ich wykryciem. Tu najczęściej niezbędni są zawodowcy o wysokich kwalifikacjach i ich profesjonalny sprzęt, który:

 • zidentyfikuje urządzenia podsłuchowe w pomieszczeniach, samochodach, komputerach itp.
 • sprawdzi wszystkie linie telefoniczne – komórkowe, faksowe i internetowe pod kątem podsłuchów
 • skutecznie usunie wszystkie urządzenia przechwytujące informacje.

Techniki inwigilacji są coraz bardziej wymyślne. Ukrytej w zegarku, kontakcie, listwie antyprzepięciowej czy zasilaczu do drukarki „pluskwy” nie zobaczymy gołym okiem. Z pomocą przychodzą dedykowane wykrywacze podsłuchów.

Pozycja lidera wśród biur detektywistycznych i wywiadowni gospodarczych w północno-zachodniej Polsce zobowiązuje, dlatego stale inwestujemy w najnowsze rozwiązania sprzętowe. Dzięki temu zawsze jesteśmy krok przed oszustami i konkurencją.

 

O badaniu antypodsłuchowym

Wykrywanie urządzeń podsłuchowych jest w pełni legalne, nie powoduje żadnych szkód, nie jest uciążliwe i rzadko wymaga wyłączania obiektu z normalnej eksploatacji. Obejmuje nie tylko badania podstawowe, tzn. pomiary w ścianach, podłogach, sufitach lecz także pomiary w sieci energetycznej, telefonicznej, komputerowej oraz badanie emisji fal radiowych w eterze. Sprawdzany jest sprzęt i przedmioty trwałego użytku bez potrzeby ich dekompozycji.

Z naszych doświadczeń wynika, że szczególnie celowe jest poddawanie badaniom pomieszczeń nowych lub niedawno wyremontowanych, a także używanych po dłuższej nieobecności. Szczególnie, gdy prowadzone są w nim ważne rozmowy.

Zadbaj o bezpieczeństwo Twojej firmy. Badanie antypodsłuchowe to jedna z najlepszych inwestycji!

Chcesz prześwietlić swoje biuro?
Skontaktuj się z nami

Wywiad gospodarczy
Poprzednie

Wywiad gospodarczy

Dodaj recenzję
Prześwietlamy partnerów biznesowych

Chcesz prześwietlić partnerów biznesowych?
Skontaktuj się z nami

Wywiad gospodarczy

to świetne narzędzie, gdy chcesz:

 • sprawdzić wiarygodność kontrahenta oraz przedmiot transakcji
 • zweryfikować stan majątkowy lub kondycję finansową potencjalnych partnerów handlowych
 • wykryć nieuczciwą konkurencję
 • zminimalizować ryzyko handlowe.

Prowadząc działalność biznesową dobrze wiesz, jak ważne jest posiadanie rzetelnych informacji na temat partnerów handlowych, podwykonawców i konkurencyjnych firm. Wiedza dotycząca sytuacji prawnej oraz ekonomiczno-finansowej kontrahenta może być niezbędna, by podjąć strategiczne decyzje.

 

Jak to działa?

Krok 1 – Bazy danych
Nasza wywiadownia przygotowuje raporty gospodarcze o wskazanych firmach i osobach, w oparciu o stale rozbudowywaną własną bazę danych, a także bazy firm faktoringowych, ubezpieczeniowych i instytucji bankowych. Gdy ogólnodostępne informacje są niewystarczające, docieramy do innych danych, niezbędnych do dokonania prawidłowej oceny wiarygodności firmy.

Krok 2 – Wizja lokalna
Aby dokładnie zbadać spółkę nasi specjaliści od wywiadu gospodarczego przeprowadzą wizję lokalną, zaaranżują rozmowy z klientami i konkurencją itd. – gdy jest taka potrzeba, również incognito.

Krok 3 – Raport
Zebrane dane są analizowane i opracowywane w postaci raportu. Każdy raport tworzony jest na indywidualne zamówienie, co oznacza, że zawarte w nim informacje są aktualne i odzwierciedlają bieżącą sytuację.

Raport jest przeznaczony wyłącznie do wiadomości Zleceniodawcy.

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu członków zespołu i wieloletniemu doświadczeniu możemy zagwarantować, że śledztwa i audyty gospodarcze będą wykonane profesjonalnie i dyskretnie.

Interesują Cię firmy zagraniczne?
Nasza wywiadownia, we współpracy z partnerskimi firmami na wschodzie i zachodzie Europy realizuje również raporty gospodarcze o firmach spoza Polski.

Czytaj dalej
Ochrona tajemnic firmy
Dalej

Ochrona tajemnic firmy

Dodaj recenzję
Prześwietlamy nieuczciwą konkurencję

Chcesz prześwietlić nieuczciwą konkurencję?
Skontaktuj się z nami

Know how przedsiębiorstwa oraz jego tajemnice są majątkiem firmy i decydują o przewadze konkurencyjnej.

 

Podobnie jest z marką oraz własnością intelektualną – patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie i pokrewne – choć są dobrami niematerialnymi, mają wymierną wartość. Ujawnienie lub bezprawne wykorzystanie takich informacji może doprowadzić do naśladownictwa, bezprawnego stosowania czy nieuczciwej konkurencji.

Jeśli konkurencyjne firmy podrabiają Twoje produkty, nagle oferują usługę łudząco podobną do Twojej lub z dnia na dzień tracisz kluczowych kontrahentów – skorzystaj z pomocy naszych detektywów profesjonalistów.

Pomagamy skutecznie chronić tajemnice przedsiębiorstwa poprzez:

 • ustalenie firmy/osoby zajmującej się produkcją, marketingiem, dystrybucją i sprzedażą podrabianych produktów,
 • identyfikację dostawców komponentów oraz producentów opakowań do produkcji podrabianych produktów,
 • zdobywanie dowodów wystąpienia nieuczciwej konkurencji, np. dzięki zakupowi kontrolowanemu lub rejestracji audio-video,
  i więcej.

Czytaj dalej