nieuczciwa konkurencja

Euro Detektyw Szczecin - sprawdzenie konkurencji

Ochrona tajemnic firmy

Dodaj recenzję
Prześwietlamy nieuczciwą konkurencję

Chcesz prześwietlić nieuczciwą konkurencję?
Skontaktuj się z nami

Know how przedsiębiorstwa oraz jego tajemnice są majątkiem firmy i decydują o przewadze konkurencyjnej.

 

Podobnie jest z marką oraz własnością intelektualną – patenty, wzory przemysłowe, znaki towarowe, prawa autorskie i pokrewne – choć są dobrami niematerialnymi, mają wymierną wartość. Ujawnienie lub bezprawne wykorzystanie takich informacji może doprowadzić do naśladownictwa, bezprawnego stosowania czy nieuczciwej konkurencji.

Jeśli konkurencyjne firmy podrabiają Twoje produkty, nagle oferują usługę łudząco podobną do Twojej lub z dnia na dzień tracisz kluczowych kontrahentów – skorzystaj z pomocy naszych detektywów profesjonalistów.

Pomagamy skutecznie chronić tajemnice przedsiębiorstwa poprzez:

  • ustalenie firmy/osoby zajmującej się produkcją, marketingiem, dystrybucją i sprzedażą podrabianych produktów,
  • identyfikację dostawców komponentów oraz producentów opakowań do produkcji podrabianych produktów,
  • zdobywanie dowodów wystąpienia nieuczciwej konkurencji, np. dzięki zakupowi kontrolowanemu lub rejestracji audio-video,
    i więcej.

Czytaj dalej